Bezpieczeństwo IT, a testy penetracyjne

20 października, 2016
admin

Pobierz raport Telko Trendy 2016Testy penetracyjne to nic innego, jak symulacje włamań do naszych systemów, aplikacji, czy stron www. Regularne ich przeprowadzenie jest najtańszą metodą sprawdzenia konfiguracji połączeń sieciowych i firmowych aplikacji, pozwala też zminimalizować ryzyko strat. Niestety, jak wynika z badania Telko Trendy 2016, aż 2/3 badanych przedsiębiorstw takich testów nie przeprowadza. Dlaczego? W większości problem dotyczy małych przedsiębiorstw, które mają niewiele wrażliwych systemów i informacji. Im przedsiębiorstwo większe tym bardziej opłaca się zapobiegać niż leczyć. Działy IT chętnie współpracują z zewnętrznymi firmami, które na zamówienie przeprowadzają testy penetracyjne kluczowych systemów. Badani, którzy sprawdzają regularnie funkcjonowanie swoich zasobów IT, testują: infrastrukturę (65%), DDoS (49%) i aplikacje webowe (44%). Ponad połowa respondentów wskazała na incydentalne ataki złośliwego oprogramowania, które zdarzają się w ich firmach raz w roku lub rzadziej. Jednocześnie, firmy stawiają na edukację pracowników i tylko co dziesiąta nie szkoli kadry z bezpieczeństwa IT. Raport Telko Trendy 2016 został przeprowadzony na grupie 250 firm z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej oraz regionu podkarpackiego. Badanie dotyczyło firm zatrudniających min. 50 pracowników, korzystających z rozwiązań telekomunikacyjnych i data center. Rozmówcami TNS Polska byli specjaliści i managerowie odpowiedzialni za decyzje zakupowe w IT. Pobierz Telko Trendy bezpłatnie